دوستان سلام درسی که امروز یاد گرفتم رو گفتم به شما هم بگم شاید به درد کسی بخوره دوستان یه نصحت دوستان "هر موقعه نوکری تو راه ائمه معصومه بود بلاخص نوکری امام حسین همه جز اولین نوکر ها باشین نمیدونید چه حالی میده وقتی به زائر های آقا خدمت کردنی چه حالی به آدم دست میده دیروز و امروز من به آقا در جوار بی بی حضرت معصومه (ص) خدمت کردیم آقا نزاشت عرق م خشک بشه هدیه شو بهم داد امیدوارم تو این روز های عزیز هر کی هر حاجتی داره به دست آقا مون روآ کنه 

اللهی آمین .