امروز روزی خوبی نبود . تجربه خوبی هم نبود خیلی سخته رفیق دوران کودکی و نوجوانی و جوانتو زیر خاک بزار و بیایی با آه و گریه با خاطرت شرین و تلخ با آرزو های که با هم داشتید با یه عالمه شور و شوق که همش رفت زیر خاک خاکی یاد آور این بود که رفیق حلالم کن رفتم مرگ زود هنگامش خیلی دلمو شکست بی چاره قرار بود بعد محرم براش مجلس نامزدی شو جشن بگیریم ولی رفت و من و دوستان تو ماتم گذاشت امروز سر قبرش برای تشیع ش شیرینی و کله قند و میوه برده بودیم بیچاره آرزو داشت زود عروسی کنه ولی عجل نزاشت رفیقم به آرزوش برسه میدونید تو زندگی  و لحظه مرگ برای ما آدم ها چی سخته این که آرزو داشته باشی و نتونی بهش برسی خیلی مصیبت بزرگی بود انشاءالله اون دنیا بهش خوش بگذاره پسره ساده و بی ریایی بود.

محمد جان روحت شاد