+ سلام

-علیک سلام

+ خوبی

- خوبم

+ چه خبر چه میکنی ؟

- هیچی دادش وضعیت م خوب نیس

+ چی شده مگه ؟

- ذهنم درگیره ! عشقم رفته ! سیگاری شدم ! بد اخلاق شدم دیگه کسی به هم محل نمیده حتی پدر و مادرم

+ از کجا برات شروع کنم ؟ اصلا دوست ندارم بهت امید بدم چون احساس میکنم اومدی دو دقیقه شاد شی بعد دو روز دیگه باز بر گردی

- میگی چی کار کنم ؟ یا برم ؟  دادش خستم دیگه نآی نمونده همه چیز از اون لعنتی شروع شد الانم دارم توی مرداب غرق میشم کسی نیس نجات م بده

+ دو تا چیز بهت میگم : برو بعد 2 ماه دیگه بیا 1- برو تکلیف ت رو با خودت روشن کن 2- دوست داری زندگی رو از  نوع بسازی

و این داستان ادامه دارد تا 2 ماه آینده