مرسی از دوستانی که راهنمایی کردن تا فایل صوتی بخش بشه .

"فقط به خدا تکیه کنیم" ==>حاج آقا دانشمند

و برای بخش آنلاین ==>>


دریافت