بهتر که نوشته هام رو با آهنگ گوش کنید  :)


نمیدونم مرور خاطرات گذشته چقدر به بعضی ها لذت میده یا اذیت شون میکنه ولی در کل خاطرات بد هم در جای خود اذیت کنندس ، خاطرات شرین رو هم هر چقدر بگم شرین هست دیگه از اسمش پیداس وقتی خاطرات سال 96 به یاد میارم بعضی روز ها خوشحال و بعضی هاش هم نارحت افسرده اتفاق های مانند از دست دادن "پدر بزرگ" ، از دست دادن "بهترین رفیق" از روز های خوبم اگه بخوام بگم هر روز برام خوب بود خوب که چه عرض کنم سعی کردم خوب باشم ولی اشتباهات زیادی انجام دادم . ولی این آخرین روز های سال یه جوری هستن دوست دارم زمان برای چند روزی عقب برگرده و دوباره شروع شه . این روزها حالم یه جوری شده ، ولی خوب شکر خدا خوبم دارم از نا امیدی فرار میکنم . دارم تلاش میکنم تغییر کنم دارم تلاش میکنم انصافا خیلی حال میده هر روزت تکرای نباشه و هر روزت رو با دست ها خودت تغییر بدی این روز ها نمیدونم شما دارید چه جوری میگذرونید ولی دعا میکنم  لب هاتون خندون باشه و بهترین اتفاق ها رو خودتون تجربه کنید یهویی .
آخرین نوشته م دوست دارم یه جمله خوب از یه دوستی که ازش خواستم منو مهمون کنه و حالا من مهمون تون میکنم قبل سال 96 :

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیس زیبا نخواهد شد ،

از ضربه های تیشه خسته مشو که وجودت شایسته تندیس است