یادتون باشه وقتی شکست خوردید خودتون رو سرزنش نکنید ، از کار های انجام دادید تا به این شکست انجامید تجربه کسب کنید ، تجربه خیلی خوبه .