درگیر زندگی بشی همه چی یادت میره حتی من ...
دوستان ببخشید من میریم کنکور بدم برگردم ...

دوست دارم  وقتی بر میگردم راجب حال خوبتون زیاد بشنوم پیام بهم بدین .

زندگی رو به خاطر خودتون هم که شده تغییر بدید . قاطی افراد در حاشیه نشید به هدف تون فکر کنید براش تلاش کنید ،بهش میرسید


 خوب شدن رو یاد بگیر، اونو به دیگران هم یاد بده