شبیه یه انسان خودخواهی شدم که دوست دارم آدم های اطرافم رو به چالش بکشم ، فک میکنم فقط من میتونم دنیا رو از چند بُعد ببینم از این که میخوام افکاراتم رو به دیگران بدم و ببینم رفتارشون چی هست نسبت به اون موضوع چیز های چرتی و پرتی که این روزها حالمان رو دگرون کرده خسته شدم و این افکار مریض را برای همیشه کنار میزارم و میریم به سمت خوشی ها به سمت چیزهای که بتونه حالمون رو خوب کنه .