وقتی که اتفاق و مشکلات ناگوار و بد میاد به سمتت نباید هرگز بشینی گریه کنی نباید از ادامه حرکت نا امید بشی . در طول این زندگی انسان های زیادی وارد زندگیت میشن و تو رو تا مرز دیونگی میشکن دوست دارن تو رو از میسر دور کن و در آن سوی هم بعضی از انسان های خوب هم هستند که  همیشه کمکت میکنن که از میسرت فاصله نگیری . قرار نیست که همه برای همیشه کنارت بمونن این خود شما هستید که در اول و آخر داستان خودتان هستید . پس نگران نباشید که چرا من تنها هستم مطمن باشید انسان های خوب در طول مسیر مهمان تو خواهند شد و تو نباید از تنهایی ناراحت باشی بلکه باید قلبی بزرگی داشته باشی برای تنها زیستن برای تنها ماندن و برای خودسازی دوباره برای آدم های جدیدی که در آینده مهمان تو خواهند شد پس یادت باشد تو حقیقت واقعی خودتی تو تمام هستی و نیستی خودت هستی و تنها یک دوست هست که جدایی ناپذیر هست و آن هم انرژی پایان ناپذیر خدایی که تو را آفریده ست.  کافی هست که وجودش در قلب و جریان ها خونت حس کنی آن وقت میفهمی که تو تنها نیستی و یک حس و انرژی فرار زمینی در وجودت در حال جوشیدن هست فقط کافی هست بهش ایمان داشته باشی و هرگز از یادت نبری .

 

و من الله توفیق