فقط یه چیزی می تونه مارو به هدفمون نزدیک کنه در ادامه زندگیمون اونم فهم چیزی که قرار انجام بدیم .  

این که قرار ادامه تحصیل بدم فهمم از ادامه تحصیل چی میتونه باشه 

این که قراره استاد یا معلم کلاس باشم که و فهمم از آموزش دادن چیه 

این که چطور بتونم فهم یه مسئله رو راحتر کنم هم برای خودم هم برای مخاطبم . 

یا این که فهمم از ازدواج ، کار چی میتونه باشه همیشه برام سوال بوده چطوری میتونم فهم هر مسئله ای رو به سادترین نوع ممکن رو درک کنم . 

و در اخر این شد که برای فهم هر چیزی اون رو باید به ساده ترین روش ممکن برای خودت حل کنی . 

 

پ.ن : . . .