یه وقتای یه خبر های تو وبلاگ بعضی از دوستان پست میشه اصلا آدم شوق میکنه دوست داره بال در بیاره بپره بره آسمونه با فرشته ها دسته جمعی پای کوپی کنه واسه اتفاق های خوش زندگیشون. براتون آرزوی خوشبختی دارم :))

+... آقا احسان مبارک باشه  ...

+ بیانی ها زود باشید بِجُنبانید (بجونبید) انشاءالله ازدواج همتون