نا نوشته ها

گویند سرانجام ندارید شما ! ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم... مولانا
پسر زمستان ، فرزند اسفند ، بچه ی سیزدهم

اگه یه روز کار آفرین بشی دوست داری تو چه زمینه فعالیت کنی ؟

  • ۹۶/۰۸/۱۶
  • رضا :)