باید اینو باور داشته باشی که باید ریسک کنی باید دل به دریا بزنی ریسک کنی باید با سختی های روبرو شی باید با چمو و خم راه ی که داری میری آشنا بشی همه چی دستت بیاد اگه بترسی از سختی ها با چیزهای که تو ذهنت بزرگش کردی میمونی عقب درسته خیلی چیزها دست به دست هم میدن تو بمونی . این سرنوشت تو  نیست تو سرنوشت قراره بسازی ، اگه صبر داشته اگه فقط صبر داشته باشی و تلاش رو کنی  کافیه.  با سختی ها روبرو شو  سرنوشت رو بساز. فقط باید تغییر ایجاد کنی.