-

زیر این بلوکای سیمانی پر از تاریکی بود. اونیکه این قبر رو براش آماده کردن، حتما واسه فرداش کلی نقشه کشیده. کاش میتونستم پیداش کنم و بهش بگم: احمق داری میمیری با بقیه بیشتر مهربون باش.

#لئو (#محمدرضا_جعفری))

#توی_لحظه_هامون_مهربون_باشیم_شاید_فردای_نباشه