تغییرات و نو آوری

(پاراگرافی از کتاب موفقیت ایرانی )

کسی که هرگز به تغییر و اصلاح اندیشه های خویش نمی پردازد ، همچون مرداب راکدی است که در ذهنش افکار پست را پرورش می دهد <<ویلیام بلیک - شاعر>>>

بزرگترین معجره خلقت در آفرینش بشر آن است که شما همیشه و تا پایان عمر می توانید زندگی را از نوع شروع کنید ،گذشته را فراموش کنید و زندگی زیبایی را آغاز کنید ، این ساده ترین و ارزان ترین نعمتی است که خداوند تنها به انسان عطا کرده است .

 

پ.ن : باید تو حس باشی تا بفهمی چی نوشته اصلا آدم خوندنی نگرشش عوض میشه