به نقل از وبلاگ  :زندگی پاییزی

چالش رو دوست داری ؟ اگه قرار باشه وارد یه چالش بزرگ شی حاضری ریسک کنی ؟ چالش دوست داری ؟

#چالش