نا نوشته ها

گویند سرانجام ندارید شما ! ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم... مولانا
پسر زمستان ، فرزند اسفند ، بچه ی سیزدهم

نویسنده چیزه به ذهنش نمیرسه ... اصلا مگه میشه تو چند خط راجب خودش بنویسه

------

نواخونه   soundcloud